تبلیغات
ذی القربی - میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله مبارک

زندگی سیاسی - اجتماعی پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و آله ـ چگونه بوده است؟

پاسخ:


زندگی اجتماعی پیامبر اكرم(ص):حضرت رسول(ص) در طول حیات خود چه در دوران مكی و چه در دوران تشكیل حكومت در مدینه چنان ساده و بی پیرایه بود كه اگر در میان جمعی می‌نشست و ناشناسی وارد می‌شد نمی توانست پیامبر را از وضعیت ظاهری او بشناسد.(1)چرا كه آن حضرت در خوراك و پوشاك و سایر ابعاد زندگی خود همانند دیگر مسلمانان مومن رفتار می كرد.
پیامبر(ص) گرفتار تجمل و فریفتة دنیا نشد و هیچ وقت نسبت به كسی هنگام سخن گفتن ترش روئی نكرد، همانند پادشاهان حكومت نكرد و اجازه نمی‌داد كسی پیش پایش بایستد و نسبت به دیگران احترام می‌كرد.(2) آن حضرت فرمودند: دوست ندارم كه امتیازی بین من و شما باشد. زیرا خداوند دوست ندارد كه بنده‌اش را جدا و ممتاز از دیگران ببیند و لذا هنگامی كه سواره بود، اجازه نمی‌داد كسی با او پیاده راه برود.
از خطا و بدرفتاری دیگران چشم پوشی می‌كرد لذا با آن همه آزار قریش، در وقت فتح مكه(سال8هـ) همة آنها را بخشید. پیامبر از كسانی همچون ابوسفیان و هند با آن همه آزار و اذیتی كه كردند درگذشت و وحشی كه عموی ایشان، حمزه را كشته بود مورد عفو و بخشش قرار داد و از گناه او درگذشت.(3)
پیامبر تنها به خاطر خدا و دین خدا غضب می‌كرد و نیز به خاطر دین هم خشنود می‌شد، انسانی بردبار و صبور بود روزی كودكی را نزد حضرت آوردند تا برایش دعا كند، اما نوزاد دامن حضرت را خیس(ادرار) كرد، حاضران ناراحت شدند و خواستند بچه را رد كنند ولی پیامبر فرمود: كاری به او نداشته باشید، سپس برای او دعا كرد و نامی را برایش انتخاب كرد كه موجب خوشحالی خانوادة بچه شد و سپس پیامبر برخاست و لباس‌های خویش را شست.(4)
نمونه دیگر از رفتار اجتماعی پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و آله ـ این بود كه انسانی ساده زیست و بخشنده و نسبت به دیگران دل رحم و رئوف بود. روزی 12 درهم به علی(ع) دادند تا پیراهنی برایشان بخرد و زمانی كه علی(ع)پیراهن را خرید، پیامبر(ص) نگاهی به آن كرد گویی گرانبها بود فرمود: این پیراهن را دوست ندارم پس علی(ع) نیز معامله را فسخ كرد و پول را به نزد پیامبر آورد و با همدیگر برای خرید پیراهن به بازار رفتند. در بین راه با كنیزی مواجه شدند كه به سبب گم كردن چهار درهم مولایش گریان و مضطرب بود، رسول خدا چهار درهم از پول پیراهن را به او داد سپس با چهار درهم یك پیراهن خرید، هنگام بازگشت به منزل مرد فقیری را دید كه برهنه است، پیامبر(ص) پیراهن خود را به او داد و سپس با چهار درهم باقی مانده پیراهن دیگری برای خویش خرید.(5)
پیامبر هرگاه به مجلسی وارد می‌شد ضمن احترام به همه افراد حاضر در مجلس در اولین جای خالی ‌می نشست و مقید نبود كه برفراز مجلس بنشیند، فضیلت و بزرگی را به ایمان و عمل می‌دانست و نظری به ثروت و جاه و مقام افراد نداشت، با بردگان مهربانی می‌كرد و در اصلاح كار آنها می‌كوشید.(6)
حضرت به پاكیزگی و نظافت خویش در اجتماع زیاد اهمیت می‌داد، هزینه فراوان برای خرید عطر و استفاده دائم از عطر به نحوی كه پس از عبور از یك مسیر دیگر مسلمانان از بوی خوش بجا مانده متوجه عبور پیامبر(ص) می شدند در منابع گزارش شده است.(7)

سیره سیاسی حضرت(ص): اما روش پیامبر گرامی و زندگی سیاسی ایشان از بررسی سیرة پیامبر كاملاً به دست می‌آید. وقتی حضرت وارد مدینه شدند و زمینه نظام سیاسی مستقلی فراهم كردند آنچه كه برای پیامبر از همه مهمتر بود تشكیل حكومت واحد و امتی واحد بود كه خود شخصاً به ادارة آن برخواستند و نظام توحیدی را در قالب یك حكومت دینی پیاده كردند و پیامبر برای نخستین بار حكومتی تشكیل دادند كه دیگر به نظام قبیلگی كه اهمیت زیادی به خون و نسبت می داد توجه نشود.
بررسی منابع تاریخی و تجزیه و تحلیل رویدادهایی كه پس از ورود حضرت به مدینه رخ داد به وضوح نشان می‌دهد كه پیامبر به محض ورود به مدینه تشكیل حكومت داد و مانند یك حاكم و شخصیت سیاسی تشكیلات دولتی را پی‌ریزی كرد و برای حفظ موجودیت كشور اسلامی ارتشی تشكیل داد و فرمانهای جنگ و صلح را صادر كردند.(8)
پیامبر با بعضی گروهها عقد و پیمان بستند و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی تنظیم كردند و از طرفی والیانی به اطراف فرستادند و نیز سفرائی به خارج و نزد رؤسای قبال و زمامداران روانه كردند و سران قبایل و كشورها را به اسلام دعوت كردند.(9)
پیامبر مسجدی ساختند كه امور قضائی و حل و فصل خصومات و ادارة كشور در آنجا انجام می‌گرفت و خود شخصاً به قضاوت می‌نشستند و یا قاضی نصب می‌كردند. این بررسی‌ها می‌رساند: پیامبر نخستین مؤسس و پایه‌گذار حكومت اسلامی است و با دست خود ایشان پایه‌های نظام سیاسی و فكری دولت اسلامی را گذاشتند و در دوره‌های بعد از رحلت ایشان شرایط یك دولت وسیع با قوای لازم مخصوص آن زمانها، فراهم گردید.
پیامبر اكرم در ادارة امور اساساً مشورت می‌كردند و در موارد بسیاری پیروی از اكثریت می‌كردند و پیامبر برای اینكه روابط اجتماعی مسلمانان به نحوی روشن باشد مسئولیت هر یك از گروهها و فرقه‌های گوناگون را معین می‌كردند. و پیامبر اكرم برای تحكیم دولت اسلامی و سیاست داخلی خویش مدینه را پایگاه اجتماعی، نظامی و سیاسی خویش قرار دادند و از آنجا قدرت معنوی و سیاسی خویش را به تمامی جزیرة العرب گسترش می‌دادند. پیامبر موانع را از میان برداشتند و با گسترش آموزش و اعزام مبلغ پیام و رسالت خود را به گوش همگان رساندند.پاورقی:

1. مجلسی، بحارالانوار، چاپ بیروت، ج16، ص226.
2. بحارالانوار، همان، ص228.
3. ابن اثیر، الكامل، ترجمه عباس خلیلی، نشر مؤسسه مطبوعاتی، ج1، ص386.
4. طباطبائی، تفسیر المیزان، چاپ بیروت، ج6، ص333، زندگی پیامبر اكرم، قم، موسسه در راه حق، چاپ پنجم، 1361، ص132.
5. علامه مجلسی، بحارالانوار، چاپ بیروت، 1403، ج16، ص214، ‌خصال صدوق، ج2، ص86.
6. تاریخ یعقوبی، ترجمه آیتی شركت انتشارات علمی و فرهنگی، ج1، ص495.
7. بحارالانوار، همان، ص237.
8. تاریخ یعقوبی، ‌ترجمه آیتی، ج1، ص403.
9. محمد بن جریر طبری، تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، انتشارات اساطیر، ج3، ص1141.

برچسب ها: ذی القربی، پیامبر اکرم، رسول اکرم، زندگی سیاسی، اجتماعی، میلاد،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 9 بهمن 1391 توسط : محمد شمسیان