تبلیغات
ذی القربی - اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها (قسمت اول )

با توجه به اینكه مسئله اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزهای كشوری كه تحت ولایت اوست از نظر ترتیب منطقی در ردیف های متاخر از سلسله مسائل حكومت اسلامی و ولایت فقیه، قرار می گیرد از این رو باید نخست نگاهی به مسائل متقدم بر آن بیندازیم .

پیش از هر چیز برای شناختن مسائل متقدم و مورد نیاز در این بحث، باید عنوان این مقاله را مورد دقت قرار دهیم این عنوان نشان می دهد كه قبل از طرح این مسئله، وجود جامعه یا كشوری اسلامی با مرزهای جغرافیایی معینی فرض شده كه با سیستم حكومت خاصی به نام ولایت فقیه اداره می شود و اوامر حكومتی ولی فقیه دست كم، نسبت به كسانی كه در داخل مرزهای مزبور زندگی می كنند و با او بیعت كرده اند نافذ و لازم الاجراست .به دیگر سخن، اصل ولایت فقیه و مشروعیت نظامی كه با آن اداره می شود و نفوذ حكم ولی فقیهی كه با شرایط خاصی به حكومت رسیده است نسبت به مردمی كه در داخل مرزها با او بیعت كرده اند محقق است و با دلیل یا دلایل مقبولی به اثبات رسیده است .اكنون، پیرامون این مسئله حل شده، مسائل ذیل مطرح می شود كه احتیاج به حل و تبیین دارد :

1 .اگر فرد یا گروه مسلمانی در یك كشور غیر اسلامی (بیرون از مرزهای كشور اسلامی مفروضی كه با سیستم ولایت فقیه اداره می شود)زندگی می كند آیا واجب است كه از اوامر حكومتی فقیه مزبور، اطاعت كند یا نه؟

چنان كه ملاحظه می شود خود این سوال دو فرض دارد :فرض اول آن كه مسلمانان مقیم در خارج از مرزهای كشور اسلامی ، با ولی فقیه، بیعت كرده باشند، و فرض دوم آن كه با وی بیعت نكرده باشند .

2 .اگر دو كشور اسلامی وجود داشته باشد كه مردم یكی، نظام ولایت فقیه را پذیرفته اند و با فقیه جامعالشرایطی بیعت كرده اند اما كشور دیگر با سیستم حكومتی دیگری اداره می شود آیا اطاعت مردم كشور دوم از ولی فقیه مزبور، واجب است یا نه؟ در این جا نیز دو فرض فوق( بیعت و عدم بیعت فرد یا گروه مسلمانی كه در كشور دوم زندگی می كند )را می توان تصور كرد.

3 .اگر دو كشور اسلامی ، نظام ولایت فقیه را پذیرفتند اما مردم هر كدام از آن دو كشور فقیه خاصی را برای ولایت تعیین كردند یا خبرگان هر كشور به فقیهی غیر از فقیه كشور دیگر رای دادند آیا در این صورت، حكم هر یك از دو فقیه مفروض تنها در حوزه ولایت خودش نافذ است یا شامل مردم كشور دیگر هم می شود یا باید قائل به تفصیل شد؟

در این مسئله هر چند فرض بر این است كه اهل هر كشوری با فقیه خاصی بیعت كرده اند اما در عین حال می توان فرض كرد كه بعضی از افراد یك كشور با فقیه حاكم در كشور دیگر، بیعت كرده باشند .از این رو، دو فرض مذكور در مسائل پیشین در این جا هم به شكلی قابل تصور است .

نكته شایان توجه این است كه در دو مسئله اخیر، فرض بر وجود دو كشور مستقل اسلامی ، و در مسئله اخیر فرض بر مشروعیت تعدد ولی فقیه در دو محدوده جغرافیایی مجاور یا غیر مجاور است .

4 .اگر افرادی در داخل مرزهای كشوری كه با نظام ولایت فقیه اداره می شود به هر دلیلی با ولی فقیه بیعت نكردند آیا اوامر حكومتی او نسبت به ایشان نافذ و لازم الاجراست یا نه؟

برای پاسخ به این سوال ها و بیان ابعاد مسئله مورد بحث باید از یك سوی، مسئله مرز كشور اسلامی و كیفیت تعیین آن را نسبت به كشور غیر اسلامی یا كشور اسلامی دیگر مورد بررسی قرار دهیم و مسئله تعدد حكومت های اسلامی یك كشورهای اسلامی را در نظر بگیریم و از سوی دیگر ادله اعتبار ولایت فقیه را مورد بازنگری قرار دهیم تا كیفیت شمول آن ها را نسبت به موارد سوال روشن كنیم و ضمنا نقش بیعت در اعتبار ولایت فقیه را تعیین كنیم تا معلوم شود كه بیعت كردن و نكردن افراد چه تاثیری در وجوب اطاعت ایشان از ولی فقیه خواهد داشت .

طبقه بندی: ولایت فقیه، 
برچسب ها: اختیارات ولی فقیه،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 11 شهریور 1392 توسط : خسرو زارعی
نمایش نظرات 1 تا 30